Инфекции и имунизации в ранното детство са свързани с риска за астма01/09/2010

Рецидивиращите епизоди на гастроентерит през първите две години от живота, както и комбинираната ваксина срещу дифтерия и тетанус (DT) през първата година от живота увеличават риска за астма до шестгодишна възраст, показаха резултатите от проспективно кохортно проучване при склонни към алергия деца, публикувани в списание Pediatric Allergy and Immunology (1).

Гастроентеритът, острият среден отит и инфекциите на долните дихателни пътища са свързани с умерено повишен риск за астма до шестгодишна възраст, като за всеки епизод на инфекция увеличението варира от 7 до 58%.

За определяне на връзката между тези три типа инфекции преди двегодишна възраст, имунизацията с комбинираната двукомпонентна ваксина (DT) вместо трикомпонентната ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (DTP) през първата година и риска за астма през следващите години от живота, в изследването са включени 620 деца от проучването Melbourne Atopy Cohort Study, които имат родственици първа степен с алергични заболявания. 488 от тях (79%) са проследени до навършване на шест години.

Резултати:

– Децата с поне три епизода на гастроентерит през първите две години от живота имат два пъти по-висок относителен риск (relative risk – RR) за развитие на астма до шестгодишна възраст (RR 2.03 след изключване на влиянието на други променливи величини).

– RR за развитие на астма до шест години, свързан с имунизацията срещу DT през първата година от живота, е 1.88 (след изключване на влиянието на други променливи величини).

– Pеимунизацията с орална полиомиелитна ваксина (OPV, ваксина на Sabin, жива атенюирана ваксина срещу полиомиелитните вируси 1, 2 и 3) през втората година от живота намалява риска за астма до навършване на шест години (RR 0.63 след изключване на влиянието на други променливи величини).

Комбинираната двойна ваксина DT се използва само при деца със специфични показания, например реакция към тройната ваксина (DTP). Необходимостта от приложение на двойната ваксина вероятно е маркер за забавено или променено развитие на имунната система и последваща склонност към алергии.

Според изследователите, това изследване не показва пряка причинно-следствена връзка между приложението на комбинирана DT ваксина и развитието на астма, а по-скоро е маркер за повишен риск за атопични заболявания по-късно през живота. (ЗВ)

* PolioSabin (оral) на GSK – ваксината е разработена от екипа на Sabin

Съгласно Имунизационния календар на България, от април 2010 децата се имунизират с петвалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (pertussis), полиомиелит (инактивирана) и хемофилус инфлуенце тип b (DTP-IPV-Hib – Pentaxim, Sanofi-Pasteur, Infanrix-IPV+Hib, GSK, i.m.) на 2-ри, 3-ти и 4-ти месец от живота и се реимунизират с петвалентната ваксина на 16 месеца (една година след първата имунизация – трети прием). При тези деца, четиривалентната ваксина (Tetraxim, DTP и инактивирана полиомиелитна ваксина DTP-IPV – Tetraxim, Sanofi-Pasteur, i.m.) се прилага само за реимунизация на шестата година.

За допълнителна информация:

http://www.vaksini.bg/8/view.html, http://www.vaksini.bg/calendar.html

Използван източник:

1. Thomson J., Widjaja C., Darmaputra A. et al. Early childhood infections and immunisation and the development of allergic disease in particular asthma in a high-risk cohort: a prospective study of allergy-prone children from birth to six years. Pediatr Allergy Immunol. 2010 Mar 23 http://www.wiley.com