Грип: препоръки за ваксиниране и хемопрофилактика през сезон 2010/201101/09/2010

Американският център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикува препоръки за противогрипно ваксиниране за сезон 2010/2011 година (1).

Най-подходящ за ваксиниране срещу сезонен грип с периодът октомври-ноември

Всяка есен и зима, годишните епидемии от грип са свързани с висока честота на хоспитализация и фатален изход. Най-често тежки усложнения се развиват при хора на възраст >65 години, деца <2 години, и болни с хронични заболявания.

Новите ваксини трябва да съдържат следните щамове:

– A/California/7/2009 (H1N1)-подобни (същия щам както при моновалентните H1N1 ваксини за 2009) антигени

– A/Perth/16/2009 (H3N2)-подобни антигени

– B/Brisbane/60/2008-подобни антигени

Според д-р Anthony Fiore от National Center for Immunization and Respiratory Diseases „противогрипното ваксиниране е най-ефективният метод за превенция на грипната инфекция и свързаните с нея усложнения, особено при рисковите групи. Антивирусните медикаменти са ефективна добавка към ваксините и са ефикасни за лечение и хемопрофилактика след експозиция на грипен вирус”.

Кой трябва да се ваксинира? По принцип – всеки, който не би желал да се разболее от грип и особено хора с висок риск за тежки усложнения. Препоръките за сезон 2010/2011 не се различават съществено от тези за миналата зима:

– всички възрастни и деца >6 месеца трябва да се ваксинират през грипния сезон 2010-2011

– при деца на възраст от 6 месеца до 8 години, които не са получавали сезонна грипна ваксина, е необходимо да се приложат две дози с минимален интервал между тях от четири седмици

– Fluzone High-Dose (на Sanofi Pasteur) e нова ваксина за хора >65 години

При ограничено количество ваксини, усилията за профилактика трябва да са насочени към:

– деца на възраст 6-59 месеца и възрастни >50 години

– хора с хронични белодробни (включително астма), сърдечносъдови (с изключение на хипертония), бъбречни, чернодробни, неврологични, хематологични или метаболитни нарушения (включително захарен диабет)

– състояния на имуносупресия (включително медикаментозна)

– деца на възраст 6 месеца-18 години на дългосрочна терапия с acetylsalicylic acid (ASA), които са с повишен риск за синдром на Reye след грипна инфекция

– бременни през грипния сезон жени

– обитатели на старчески домове, медицински персонал и хора с болестно затлъстяване (BMI >40 kg/m2)

– членове на семейство, които се грижат за хронично болни или деца <6 месеца (ИТ)

Използван източник:

1. ACIP updates guidelines for prevention and control of influenza with vaccines MMWR. Morb Mortal Wkly Rep 2010; 59 (Early Release); 1-62 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr59e0729a1.htm?s_cid=rr59e0729a1_w