EllaOne e ефективен при болезнени фиброиди на матката01/09/2010

Спешният перорален контрацептив EllaOne* (ulipristat acetate, UРA) е ефективно средство за терапия на болезнени фиброиди на матката, показаха резултатитe от проучване, представени на тазгодишния конгрес на ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) в Рим (1).

Около 80% от жените в детеродна възраст развиват фиброиди на матката (фибромиоми, лейомиоми или миоми), които могат да предизвикат коремна болка, силно менструално кръвотечение, натиск върху пикочния мехур и червата, а понякога и инфертилитет (при големи или множествени миоми).

В повечето случаи оперативното лечение (емболизация на a.uterina) е терапевтично решение, но то води също води до риск за инфертилитет.

Проучването включва 57 жени на възраст 25-50 години със симптомни фиброиди, повечето от които са приемали EllaOne веднъж дневно в три последователни менструални цикъла.

EllaOne е довел до намаление на размера на фиброидите, в сравнение с контролите на плацебо, като ефектът от лечението е бил дозозависим – приемът на по-високи дози е бил свързан с по-значимо намаление на туморната маса, в сравнение с по-ниските дози.

През третия месец от терапията 80% от жените (приемали 10 mg) и 95% (приемали 20 mg) не са имали необичайно менструално кръвотечение. Приемът на UРA не е довел до значими нежелани странични ефекти. Най-често са било регистрирано преходно повишение на чернодробните ензими.

EllaOne е представител на нов клас перорални контрацептиви, наречени селективни модулатори на прогестероновите рецептори.

Той се прилага за спешна ефективна контрацепция до 120 часа (до пет дни) след непротектиран полов контакт или неуспешна друга контрацепция, тъй като блокира ефекта на ключовите хормони (особено прогестерон), които участват в овулацията.

EllaOne се използва за спешна контрацепция в Европа, а наскоро бе одобрен с това показание и в САЩ (2). Състои се от една таблетка, съдържаща 30 mg ulipristal acetate (UРA).

Има многопосочен механизъм на действие, което го прави надеждно средство за спешна контрацепция във всеки период на месечния менструален цикъл, като нежеланите странични ефекти са малко и се състоят преди всичко в гадене, повръщане и коремен дискомфорт.

Смята се, че прогестеронът участва в увеличаването на размера на фиброидите, с което се обяснява наблюдаваното благоприятно действие на UPA .

Противопоказания за прием на ЕllaOne са: бременност, астма, лекувана с кортикостероиди, чернодробна недостатъчност. Няма данни за екскреция на ЕllaOne с кърмата, но се препоръчва да не се кърми 36 часа след прием на медикамента. (ИТ)

* EllaOne (ulipristat acetate) 30 mg на Gedeon Richter е регистриран в България (www.bda.bg)

Допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

EllaOne – нов начин за спешна контрацепция. MD 2010, юни

Използвани източници:

1. Emergency contraception may reduce fibroid size. http://www.eshre.com

2. http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001027/WC500023670.pdf