Двукухинното пейсиране намалява честотата на предсърдно мъждене01/09/2010

Двукухинното (dual-chamber) пейсиране при пациенти със синдром на болния синусов възел (sick sinus syndrome-SSS) води до по-ниска честота на пароксизмално предсърдно мъждене (AF) и на нужда от повторна имплантация на пейсмейкъра, в сравнение с пейсирането само с един предсърден електрод, показаха резултатите от проведеното в Дания проучване DANPACE, представени на научните сесии на American Society of Echocardiography (1).

Изследването е многоцентрово и включва 1415 участници със SSS, насочени за първа имплантация на пейсмейкър. Пациентите са рандомизирани да им бъде поставен пейсмейкър с един предсърден електрод или с един предсърден и един камерен електрод (двукухинно пейсиране) и са проследени средно за 6.4 години.

Резултатите показват, че смъртността от всякаква причина е сходна при двете групи – 29.6% при пациентите с пейсмейкър с един предсърден електрод и 27.3% при пейсираните с предсърден и камерен електрод. Но честотата на пароксизмално AF е по-ниска при групата с двукухинен пейсмейкър (HR 0.79, p=0.024), с намален наполовина брой на случаите в тази група, при които се е наложила реоперация по време на проследяването (HR 0.50, p<0.001).

“Получените резултати показват, че в сравнение с двукухинното пейсиране, поставянето само на предсърден електрод е асоциирано с 27% увеличение на риска за поява на AF и с два пъти по-голяма вероятност за реоперация,” коментира водещият изследовател д-р Jens Nielsen.

По-рано проведени изследвания показаха, че камерната стимулация увеличава честотата на AF и на сърдечна недостатъчност. Но при тази група пациенти за първи път е демонстрирано, че двукухинното пейсиране всъщност намалява честотата на AF и не повлиява нежелано честотата на СН в сравнение с предсърдното пейсиране без камерна стимулация. (ЗВ)

Използван източник:

1. Nielsen, Jens. DANPACE:The Danish multicenter randomised trial on single lead atrial versus dual chamber pacing in sick sinus syndrome. ESC Congress 2010 http://www.escardio.org/congresses/esc-2010/congress-reports/pages/708-1-danpace.aspx