Диагноза и лечение на систолна сърдечна недостатъчност


md 01/09/2010

Етиологията, симптомите и лечението на систолната сърдечна недостатъчност – медикаментозна терапия, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор и ресинхронизираща терапия, са разгледани в обзорна статия, публикувана в списание New England Journal of Medicine (1). Около 1-2% от населението в развитите страни е с изявена хронична сърдечна недостатъчност (СН), като честота й e над 10% при хората над 70 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.