Депресията и тревожните разстройства са чести при възрастните хора01/09/2010

Честотата на депресивните и тревожните разстройства намалява с възрастта, но остава сравнително висока сред възрастното население, особено сред жените, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of General Psychiatry (1).

Данните от настоящото клинично изследване са от изключителна важност поради тенденцията за застаряване на населението. Според авторите, много от нарушенията остават неразпознати и нелекувани и водят до неблагоприятни последици.

Включени са 2575 пациенти на възраст над 55 години (59% жени). Около 5% от участниците са били на възраст над 85 години, приблизително 75% са били със средно образование и над половината са били семейни.

От изследваната кохорта, 4.9% са имали униполярна депресия и биполярно разстройство, 11.6% са били с тревожни разстройства, предимно социална фобия и паническо разстройство, като 2.8% са имали както депресивни, така и тревожни разстройства.

Описаната патология е неколкократно по-висока в групата 55-64 години в сравнение с най-възрастните (над 85 години) – 7.6 спрямо 2.4% за депресивните разстройства, 16.6 спрямо 8.1% за тревожните разстройства и 4.8 спрямо 0% за комбинираните нарушения.

Резултатите подкрепят данните от предишно изследване на същите автори, според което около 20% от населението на възраст 70-79 години в САЩ страда от тревожни разстройства, като жените са почти два пъти по-често засегнати от мъжете (20 спрямо 12%). (КД)

Използван източник:

1. Byers A., Yaffe K., Covinsky K. et al. High occurrence of mood and anxiety disorders among older adults: The National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2010; 67: 489-496 http://archpsyc.ama-assn.org