BNP при остър коронарен синдром


md 01/09/2010

При пациентите с нововъзникнал остър коронарен синдром (ACS), повишените нива на В-тип натриуретичен пептид (BNP)* са предиктор за последващи сърдечносъдови събития на 10-ия месец, независимо от ехокардиографските нарушения (включително левокамерна хипертрофия – LVH), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Heart Journal (1). Нивата на BNP са били измерени при хоспитализацията на 443 болни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.