Ароматазни инхибитори или tamoxifen?01/09/2010
Ароматазните инхибитори (AI) се превърнаха в хормонална терапия на избор при постменопаузални жени с ранен стадий на рак на гърдата. Големи, добре контролирани клинични проучвания, сравнили профилите на ефективност и безопасност на начална aдювантна терапия с letrozole или anastrozole спрямо предишния стандарт за петгодишна адювантна терапия с tamoxifen, подкрепят приложението на AI (anastrozole, exemestane или letrozole) в следните две ситуации: - tamoxifen да се прилага за 2-3 години (ранно преминаване на лечение с AI) - първоначално лечение с AI за пет години (удължена адювантна терапия). Намаляване на риска за възобновяване на рака на гърдата е основната цел на адювантната хормонална терапия. При пациентките с това онкологично заболяване се наблюдава ранен пик за появата на рекурентен карцином - около две години след хирургичната интервенция, като по-често се появяват далечни отколкото локални или регионални метастази. Поради това, терапевтичните стратегии като начална адювантна терапия с AI, която намалява честота на метастатичния рак на гърдата, биха могли да удължават преживяемостта при пациентките с това заболяване. Преминаването на AI (секвенциална терапия) след 2-3 години начална адювантна терапия с tamoxifen е ефективно решение за случаите, при които е било невъзможно да се назначи начално лечение AI. Използван източник: 1. Bria E., Carlini P., Cuppone F. et al. Early recurrence risk: aromatase inhibitors versus tamoxifen. Expert Rev Anticancer Ther. 2010, 10(8):1239-53 www.expert-reviews.com