Ароматазни инхибитори или tamoxifen?


md 01/09/2010

Ароматазните инхибитори (AI) се превърнаха в хормонална терапия на избор при постменопаузални жени с ранен стадий на рак на гърдата. Големи, добре контролирани клинични проучвания, сравнили профилите на ефективност и безопасност на начална aдювантна терапия с letrozole или anastrozole спрямо предишния стандарт за петгодишна адювантна терапия с tamoxifen, подкрепят приложението на AI (anastrozole, exemestane или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.