Указания за приложение на сублингвална имунотерапия01/08/2010

С цел да се подобри профилът на безопасност и ефикасност на сублингвалната имунотерапия (SLIT)*, Световната организация по алергия** разработи препоръки за нейното прилагане, които бяха публикувани в World Allergy Organization Journal (1): – Трябва да е доказано наличието на медиирано от имуноглобулини E (IgE) заболяване, с положителен резултат от кожния тест и със серум-специфични IgE […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.