Prolia – нов медикамент за лечение на остеопороза01/08/2010

Prolia (denosumab) на Amgen е нов медикамент за лечение на остеопороза, който бе одобрен за приложение в страните на Европейския съюз. Медикаментът ще се използва за терапия на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск за фрактури и при мъже със загуба на костна минерална плътност (КМП) в резултат на хормонална терапия за рак на простатата.

Prolia е първи представител на нов клас напълно човешко моноклонално антитяло, насочено срещу RANK лиганда, който регулира образуването и функцията на остеокластите.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на обобщени резултати от шест фаза 3 клинични проучвания, включително две изследвания за фрактури при остеопороза. Denosumab в доза 60 mg, приложен като подкожна инжекция на всеки шест месеца, намалява честотата на фрактури и увеличава КМП на всички измерени места.

В едно от проучванията със 7800 пациенти, медикаментът е намалил относителния риск за нови вертебрални фрактури с 68%, за невертебрални фрактури – с 20% и за бедрени фрактури – с 40%.

На фармацевтичния пазар медикаментът ще се конкурира с групата на бисфосфонатите. В близко бъдеще Amgen очаква одобрение и на нова индикация за приложение на denosumab – за загуба на костна плътност при болни с онкологични заболявания. (ИТ)