Препоръки за комбинирано приложение на colchicine и блокери на калциевите канали01/08/2010

При лечение на остър пристъп на подагра дозата на colchicine (COL) трябва да бъде намалена от три на две таблетки (с около една трета) при пациентите, получаващи verapamil (VER) или diltiazem, a при провеждане на постоянно лечение с COL дозите трябва да бъдат понижени с 50% при същевременен прием на един от двата блокера на калциевите канали, показаха резултатите от проучване, представени на годишната среща на ACR** (1).

При едновременно приложение на VER и COL – концентрацията на COL се повишава с 30% (3.85 ng/ml в сравнение с 2.97 ng/ml при прием само на COL), като клирънсът на COL намалява с 52% (от 43.9 l/час до 21.0 l/час).

Участниците в проучването (n=24; 18-45 години) са получили единична доза 0.6 mg COL през първия ден. Кръвни проби за фармакокинетичен анализ са взети на 2, 3, 4 и 5 ден. От 15-ия ден на пациентите е даден VER 240 mg един път на ден за пет дни. На 19-ия ден е приложена втора доза COL от 0.6 mg, като кръвни проби са взети на дни 20, 21, 22 и 23.

Colchicine е субстрат както за CYP3A4 ензима, така и за P-glycoprotein (P-gp)** транспортера. При едновременно приложение на COL със силни инхибитори на CYP3A4 като VER, clarithromycin, ketoconazole е необходимо да се намали неговата доза.

Подаграта е широко разпространена сред възрастните, като 25 до 50% от тези болни имат и артериална хипертония, изискваща прием на различни лекарствени средства, включително блокери на калциевите канали. (ЗВ)

* American College of Rheumatology

** CYP3A4 е основният ензим, участващ в първата фаза на лекарствения метаболизъм при хората. P-гликопротеинът намалява вътреклетъчната концентрация на лекарствените метаболити чрез трансмембранен транспорт.

Използван източник:

1. Terkeltaub R., Furst D., Kook K. et al. New dosing guidelines for colchicine to avoid toxicity when used with Ca2+ channel blockers: the potent P-Gp/CYP3A4 inhibitor verapamil increases maximal concentration of single-dose colchicine by 30% and exposure by ~100% in healthy subjects. American College of Rheumatology (ACR) 2009. Abstract 1107. Presented October 19, 2009 http://acr.confex.com