Предсърдното мъждене е по-рядко при лечение с бета блокери и инхибитори на РАС01/08/2010

Дългосрочната монотерапия (=/>12 месеца) с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEI), ангиотензин рецепторни блокери (ARB) или бета-блокери (BB) при пациенти с артериална хипертония води до понижен риск за поява на предсърдно мъждене (AF), в сравнение с монотерапията с блокери на калциевите канали (ССВ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1).

Относителният риск за появата на AF е по-нисък с 35% при терапия с ACEI (p<0.001), с 29% при приложение на ARB (p=0.003) и с 22% при лечение с BB (p=0.002) в сравнение с ССВ след изключване на влиянието на други променливи величини, които също могат да повлияват риска за AF.

Това дава основание да се предположи, че някои групи антихипертензивни средства намаляват риска за AF чрез допълнителни механизми извън техния ефект върху артериалното налягане.

В проучването са включени 4661 пациенти с поставена за първи път диагноза AF през периода 1998-2008 и 18 642 контроли, съответстващи по възраст и пол. Всички участници са били без структурно сърдечно заболяване и без други рискови фактори за AF. (ЗВ)

Използван източник:

1. Schaer B., Schneider C., Jick S. et al. Risk for incident atrial fibrillation in patients who receive antihypertensive drugs: a nested case–control study. Ann Intern Med 2010; 152: 78–84 http://www.annals.org