Ново поколение термометри навлизат в лекарските практики01/08/2010

По данни на Министерство на здравеопазването до началото на месец юли са регистирани 6537 случаи на остри инфекциозни заболявания (спрямо 7836 за същия период на миналата година). От тях – 3041 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), в сравнение с 4118 през месец юли 2009.

Общата заболеваемост от грип и ОРЗ за страната е около 27-28 на 10 000 души. Грипът и ОРЗ протичат с фебрилитет, кашлица, главоболие, отпадналост и други симптоми.

Обичайно, при настъпването на тези състояния, се прилага комплексно лечение с противогрипни средства и антипиретици (за понижаване на температурата) и аналгетици.

Аnalgin (metamizole) е показан за лечение поради своя болкоуспокояващ, противовъзпалителен и понижаващ високата температура ефект. Той е средство на първи избор за облекчаване на подобни симптоми, както и при болка от различен произход.

Фебрилните реакции, по силата на своята универсалност, възникват при широк спектър от заболявания: бактериални, вирусни, алергични, нервно-психични… Повишената температура е един от първите и най-лесно отчитащи се симптоми, който насочва към вида на заболяването.

Европейската комисия прие специална директива, ограничаваща ползването на живачни термометри. За измерване на температурата вече се използват електронни термометри, които са точни и лесни за употреба.

Софарма осигури ново поколение термометри TermoPratic за лекарските практики и медицински центрове. Инфрачервеният контактен термометър Термопратик отчита незабавно измерената температурна стойност.

При допир с кожата, термометърът сканира повърхността и дава показание за температурата в интервал до 4 секунди. Това го прави изключително практичен за употреба в най-натоварените медицински заведения, както и за случаите, при които бързината на измерване е от значение.

Той може да се използва за точно измерване на температурата на тялото в различни части, успоредно с измерване на общата телесна температура с друг термометър. Подобно успоредно измерване се прилага за установяване на периферна артериална недостатъчност, която е симптом на редица заболявания на сърдечносъдовата система като атеросклероза, артериална емболия и тромбоза; при диабетна гангрена, метаболитен синдром…

До края на 2010 година Софарма ще предостави Термопратик на всички по-големи лекарски практики в страната. Термопратик е валидиран в клинични условия и отговаря на стандарта на ЕС за термометри от този клас.