Новини от фармацевтичните компании01/08/2010

– Dendreon съобщи, че FDA е одобрила Provenge (sipuleucel-T) – ваксина срещу някои напреднали форми на рак на простатата. Новата терапия представлява автоложна клетъчна имунотерапия (не е ваксина в традиционния смисъл) и се произвежда от имунни клетки от пациента, изложени на контакт с протеин, който се открива в повечето злокачествени форми на заболяването.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на успешните резултати от проучване върху 512 пациенти, което показа, че приложението на ваксината увеличава преживяемостта с 4.1 месеца в сравнение с плацебо (25.8 срешу 21.7 месеца).

Dendreon ще извърши допълнителни четири постмаркетингови проучвания върху 1500 болни за оценка на безопасността на Provenge. По предварителни преценки, един курс на лечение с новата ваксина ще струва около $93 000.

– Roche и Ipsen съобщиха обнадеждаващи резултати от фаза 3 клиничното изследване T-emerge с taspoglutide – глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1), който ще се прилага за лечение на диабет тип 2.

Седмичното приложение на медикамента като допълваща терапия към metformin и pioglitazone води до сигнификантно намаление на HbA1c в сравнение с плацебо, след 24-седмичен период на наблюдение. Програмата за изследване на taspoglutide включва осем проучвания, в които той е сравнен с Lantus (insulin glargine), Januvia (sitagliptin) и Byetta (exenatide).

Междувременно Roche и OSI Pharmaceuticals съобщиха, че Европейската комисия е одобрила нова индикация за приложение на Tarceva (erlotinib) – за лечение на напреднал недребноклетъчен карцином на белите дробове при пациенти със стабилизирано заболяване, след базирана на платина терапия.

– Sanofi-Aventis подписа договор с индийската фирма Glenmark Pharmaceuticals за придобиване на правата върху два медикамента в ранна фаза на проучване. Те са антагонисти на ванилоидния рецептор (TRPV3) за лечение на хронична остеоартритна и невропатна болка.

Френският фармацевтичен гигант започна голяма международна фаза 3b клинична програма Pallas (включваща 11 000 пациенти) за изследване на Multaq (dronedarone) при болни с постоянно предсърдно мъждене и допълнителни рискови фактори, която при успех ще разшири клиничното приложение на антиаритмичния медикамент.

Изследването трябва да установи дали медикаментът намалява честотата на инсулт, системна емболизация, миокарден инфаркт и сърдечносъдова смърт при тази група пациенти.

Multaq бе одобрен през миналата година за намаляване на риска за сърдечносъдова хоспитализация при пациенти с предсърдно мъждене или предсърдно трептене.

– Takeda планира 10% съкращение (около 1900 работни места) поради икономическата криза и конкуренцията на генерични медикаменти. През последните 12 месеца японската компания отбеляза значителен ръст (с 27%) на печалбите, но на фона на намалени продажби (с 19.6%).

Водещи медикаменти на Takeda са: Actos (pioglitazone) – за лечение на диабет тип 2, антихипертензивният Blopress (candesartan cilexetil) и онкологичният Leuplin (leuprorelin).

– Astellas придоби американската OSI Pharmaceuticals срещу $4 милиарда и стана съпритежател (заедно с Genentech, вече собственост на швейцарската Roche) на Tarceva (erlotinib) – за лечение на рак на панкреаса.

Сделката е втори (този път успешен) опит на японската компания да увеличи присъствието си на американския пазар, след като през миналата година не успя да придобие CV Therapeutics (закупена от Gilead Sciences).

– Merck и Cardiome съобщиха данни от международното фаза 3 рандомизирано, двойно-сляпо клинично проучване AVRO с Brinavess (vernakalant) за конверсия на предсърдно мъждене в синусов ритъм. Приложението на медикамента е довело до успешна конверсия в 51% срещу 5.2% (в групата с amiodarone) до 90 min след интравенозно приложение.

– Grifols – най-големият производител на кръвни продукти в Европа, придоби американската Talecris Biotherapeutics срещу $3.4 милиарда. След сделката, испанската компания ще заеме около една трета от пазара на кръвни продукти в САЩ и ще се конкурира с Baxter International и австралийската CSL. (ИТ)