Натуралният шоколад намалява риска за фатални усложнения при цироза01/08/2010

Натуралният (тъмен, с високо съдържание на какао) шоколад понижава постпрандиалното портално налягане в черния дроб и порталната хипертония при пациенти с цироза, показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (1).

Според испанските автори, положителният ефект на този вид шоколад се дължи на съдържащите се в него флавоноиди, които са силни антиоксиданти. Те редуцират постпрандиалното налягане в черния дроб (порталната хипертония) и уврежданията на кръвоносните съдове (ендотелната дисфункция), като по този начин се намалява честотата на фатални усложнения на болестта (руптура на кръвоносни съдове).

Храненето води до вазодилатация, която при пациентите с цироза може да доведе до опасно повишаване на чернодробно-венозния портален градиент (hepatic venous portal gradient – HVPG)* поради нарушения интрахепатален адаптивен отговор към бързото нарастване на кръвотока към черния дроб. Тъмният шоколад намалява постпрандиалното повишаване на HVPG чрез интрахепатална вазодилатация в отговор на увеличения портален кръвоток.

В изследването са участвали 21 пациенти с цироза в краен стадий (скор на Child-Pugh 6.9+/-1.8, HVPG 16.6+/-3.8 mmHg), рандомизирани да получават стандартна течна храна. Изходно не е имало значима разлика между двете групи в стойностите на HVPG, порталния кръвоток (portal blood flow – PBF)** и хепаталния артериален кръвоток – те са били сходно повишени при всичките участници.

Десет от болните са получавали течна храна, съдържаща тъмен шоколад (85% какао, 0.55 g тъмен шоколад/kg телесно тегло), а 11 – са консумирали храна, съдържаща бял шоколад без флавоноиди (само от какаово масло, без да се добавя какаова маса). HVPG, хепаталният кръвоток и PBF са били измерени с Doppler на гладно и 30 минути след нахранване.

И двата вида шоколад са довели до значимо увеличение на хепаталния кръвоток и PBF (съответно при 24% от групата на тъмен шоколад и при 34% от приемалите бял шоколад).

Постпрандиалната хиперемия*** е довела до по-незначително нарастване на HVPG при пациентите, приемали тъмен шоколад (от 17.3+/-3.6 mmHg на 19.1+/2.6 mmHg, р=0.07), в сравнение с консумиралите бял шоколад (от 16.0+/4.7 mmHg на 19.7+/-4.1 mmHg, р=0.003).

Постпрандиалното повишаване на HVPG е чувствително по-малко при прием на тъмен шоколад, в сравнение с бял шоколад (+10.3+/16.3% спрямо +26.3+/12.7%, p=0.02) – разлика между двете групи над два пъти.

Краткосрочни проучвания показаха, че приемът на високи дози какао за период от две седмици подобрява ендотелната функция и понижава артериалното налягане поради действието на полифенолите.

Какаото и шоколадът с >50% съдържание какао са богати на флавоноиди.

Редовният им прием повишава плазмените нива на антиоксидантите – желан ефект за естествена защита срещу силно реактивните кислородни радикали, показаха епидемиологични проучвания за метаболизма на флавоноидите.

Антиоксидантите в какаото могат да инхибират окисляването на LDL-холестерола, което е основен механизъм за профилактика на сърдечносъдовите заболявания.

Какаото помага за подобряване на инсулиновата чувствителност и намаляване на нивото на бета-амилоидния протеин, което се смята за благоприятен ефект при болест на Alzheimer. (КП)

* HVPG е кръвното налягане в черния дроб

** PBF е кръвотокът в черния дроб

*** Хиперемия е повишен кръвоток в тъканите

Използван източник:

1. De Gottardi A., Berzigotti A., Seijo S. et al. Dark chocolate attenuates the postprandial increase in HVPG in patients with cirrhosis and portal hypertension. Journal of Hepatology, 2010;52: S9-S9 http://www.jhep-elsevier.com/home