ММP12 мутации и риск за ХОББ01/08/2010

По-рядко срещаният алел в популацията (minor allele) на еднонуклеотидния полиморфизъм* на гена за матриксна металопротеиназа 12 (ММР12) се асоциира с по-добра белодробна функция при деца с бронхиална астма и при възрастни пушачи, като намалява и риска за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.