Извънбелодробна туберкулоза01/08/2010
Между 1993 и 2006 година, случаите с извънбелодробна локализация на туберкулоза (ТБ) значително са се увеличили, според доклад, публикуван в списание Clinical Infectious Diseases (1). Heather и сътр. от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са провели проучване на епидемологията, случаите и особеностите на извънбелодробната форма на ТБ в САЩ, като за целта са използвали данните от Националната система за наблюдение върху туберкулозата. Извънбелодробната ТБ през 1993 е била 15.7% от всички случаи на заболяването, като този процент е нараснал до 21% през 2006 година. От 253 299 случая, 73.6% са били с белодробна форма и 18.7% с извънбелодробна ТБ. Лимфното засягане е с най-голяма честота при извънбелодробните форми (40.4%), следвано от туберкулоза на плеврата (19.8%). Инцидентите на костна и/или ставна форма както и ТБ на урогениталната система са били по-чести при пациенти над 60 години, докато лимфната и менингеалната ТБ са били с по-висока честота при деца под 15 години. Извънбелодробната форма е по-често срещана при жените, като не е установена разлика с белодробната форма по отношение на носителството на HIV. Затворници, бездомни хора, пациенти със зависимост към алкохол и наркотици са имали по-ниска вероятност за развитие на извънбелодробна форма на ТБ в сравнение с пациентите без тези рискови фактори. Мултирезистентната ТБ е имала по-ниска честота сред пациентите с извънбелодробна форма на болестта. (КП) Използван източник: 1. Peto H., Pratt R.,Harrington T. et al. Epidemiology of extrapulmonary tuberculosis in the united states, 1993–2006.Clin Infect Dis 2009;49:1350-1357 www.idsociety.org/Content.aspx?id=9464