Хормони за лечение на инфертилитет при жените01/08/2010
- Follitropin alfa (r-hFSH) инжекционна форма се прилага като допълнение или заместител на естествения фоликуло стимулиращ хормон (FSH), който е есенциален хормон за терапия на инфертилитета; одобрен е в над 90 страни по света. Предлага се и като Follitropin alfa (FbM) Prefilled Pen - предварително напълнена спринцовка за инжекционно приложение. - R-hFSH 150IU и r-hLH 75IU е комбинация от follitropin alfa (r-hFSH) и lutropin alfa (r-hLH). Използва се за стимулиране на развитието на фоликули при жени с тежък дефицит на LH и FSH. - Lutropin alfa (рекомбинантен човешки лутеинизиращ хормон - hLH) се използва за лечение на инфертилитет при жени. Прилага се в комбинация с hFSH за стимулиране на овариалните фоликули при тежък дефицит на LH и FSH. - Choriongonadotropin alfa e показан за лечение на ановулация (най-честата причина за инфертилитет при жените). Прилага се стимулиране на овулация и лутеинизация при ановулаторни или олиго-овулаторни пациентки след стимулация на фоликуларния растеж; използва се и при ART. - Progesterone gel e биоадхезивен прогестеронов гел, който се използва при ART. - Cetrorelix acetate инжекционна форма e антагонист на GnRH, прилаган за превенция на преждевременна овулация при контролирана овариална стимулация преди ART. За допълнителна информация: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Summary_for_the_public/human/000071/WC500023742.pdf www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Summary_for_the_public/human/000714/WC500039984.pdf www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Summary_for_the_public/human/000320/WC500051447.pdf www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Scientific_Discussion/human/000233/WC500024860.pdf