Болестта на 65 рози01/08/2010
„65 рози” наричат някои деца с муковисцидоза (cystic fibrosis - CF) своето заболяване поради по-лесното произношение. След като научава, че тримата й сина имат CF, Мери Вайс става доброволец към Американската фондацията по кистична фиброза през 1965 година. Целта на Мери е била да организира социални благотворителни събития, като събраните средства да се инвестират за научни изследвания в областта на муковисцидозата. Ричард, четиригодишният син на Мери, слушал внимателно телефонните разговори на майка си. След няколко такива разговори, Ричард влязъл в стаята и казал на майка си:”Аз зная за какво работиш. Ти работиш за 65 рози”. Сystic fibrosis се произнася на английски „систик файброзис”, а 65 рози – „сиксти файв розис”. Оттогава, много деца със CF в англоезичния свят наричат болестта си „65 рози”. Розата, древният символ на любовта, е станала символ и на Фондацията по кистична фиброза.