Венозен тромбемболизъм при амбулаторно болните с възпалително заболяване на червата


md 01/06/2010

Амбулаторните пациенти с активно възпалително заболяване на червата (inflammatory bowel disease – IBD) имат 16 пъти по-висок риск за венозен тромбемболизъм (VТЕ) в сравнение с общата популация, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Lancet (1). Активната форма на IBD е значим рисков фактор за VTE, който се подценява от клиницистите. Tези пациенти би […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.