Тест: Дехидратация при деца01/06/2010

1. Момче на шест седмици е с двуседмична анамнеза за повръщане на мляко 5-10 минути след нахранване. Данните от прегледа установяват сърдечна честота 140 удара/min, дихателна честота 20/min, температура 36.8 градуса, артериално налягане 90/50 mmHg. Голямата фонтанела е хлътнала.

Кърмачето е в съзнание, реагира адекватно на стимули и суче енергично от шишето с мляко. Кожният тургор е намален, времето на капилярно пълнене е 2 до 3 секунди. Коремът е спокоен.

Лабораторните изследвания са: серумен Na 125 mmol/L, K 3.8 mmol/L, Cl 85 mmol/L, бикарбонати 30 mmol/L. pH на венозна кръв е 7.48, а рCO2 е 55 mmHg. Серумната урея е 17.1 mmol/L. Диурезата е намалена. Коя е най-вероятната диагноза?

A. Вродена надбъбречна хиперплазия

B. Хипертрофична пилорна стеноза

C. Чревна малротация

D. Алергия към белтъка на кравето мляко

E. Обструктивна уропатия

2. 3-месечно момче е с повръщане и диария от 3 дни. Наскоро детето е преминало от естествено хранене на адаптирано мляко. При прегледа кърмачето е раздразнително, със сърдечна честота 170 удара/min, дихателна честота 50 /min, температура 37.6°C и артериално налягане 60/30 mmHg.

Фонтанелата е значително под нивото на черепните кости, а лигавиците са сухи. Кожният тургор е намален, подкожието е с тестовата консистенция. Времето на капилярно пълнене е 4 до 5 секунди. При катетеризацията на пикочен мехур липсва диуреза.

Резултатите от лабораторното изследване на серума са следните: Na 172 mmol/L, К 5.3 mmol/L, Cl 148 mmol/L, бикарбонати 8 mmol/L. Уреята е 25.7 mmol/L. Кое е най-подходящото терапевтично поведение при това дете?

A. Интравенозно болусно приложение на глюкоза 5%, последвано от рехидратация за 48 часа

B. Интравенозно болусно приложение на глюкоза 5%, последвано от рехидратация за 24 часа

C. Интравенозно болусно приложение на физиологичен разтвор, последвано от рехидратация за 48 часа

D. Интравенозно болусно приложение на физиологичен разтвор, последвано от рехидратация за 24 часа

E. Рехидратация за 48 часа без интравенозен болус

3. Кое от следните състояния е свързано с по-голяма загуба на течности на килограм телесна маса за дадена степен на дехидратация при децата?

A. Фебрилитет

B. Хипернатриемия

C. Мъжки пол

D. Затлъстяване

E. По-голяма възраст

Верни отговори:

1. В 2. С 3. А