Стресът на работното място е рисков фактор за развитието на астма01/06/2010

Стресът на работното място и невъзможността за релаксация след работа водят до повишен риск за развитието на бронхиална астма, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Allergy. (1).

В популационно-базираното кохортно изследване са проследени 4010 пациенти за периода 2002-2003 година, като всеки участник е отговорил на следните въпроси: колко често се чувства напрегнат на работното си място, колко често си мисли за работа в края на работния ден или се чувства изтощен и неспособен да се справи с поставените му задачи.

Асоциацията с бронхиалната астма е оценена чрез регресионен анализ на Poisson с адаптиране към демографските фактори и индивидуалните особености на пациентите (общо здравно състояние, начин на живот, индекс на телесна маса и фамилна анамнеза за астма).

Според авторите, директният ефект на среса на работното място върху хормоналния баланс и имунния статус води до появата на астма – дихателните пътища са по-податливи на възпалителни промени в отговор на дразнители от околната среда. (ОИ)

Използван източник:

1. Loerbroks A., Gadinger M., Bosch J. et al. Work-related stress, inability to relax after work and risk of adult asthma: a population-based cohort study. Allergy 2010 http://www.interscience.wiley.com/journal/123391950/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0