Родители отказват имунизации поради опасения за нежелани реакции и поява на аутизъм01/06/2010

Преобладаващата част от родителите са убедени, че имунизациите са основно средство за контрол на инфекциозните заблявания, но повече от половината от тях имат притеснения, свързани с нежелани реакции, включително и появата на аутистично разстройство, показаха резултатите от проучване, проведено в САЩ, публикувани в списание Pediatrics (1).

Почти 90% от родителите спазват имунизационната програма и се доверяват на личния лекар на детето си, но 54% от тях са загрижени за вероятни странични ефекти на ваксините.

Американските родители, които не са убедени за безопасността на ваксините, най-често отказват да спазват имунизационния календар. Един на всеки осем родители отказва поне една от задължителните ваксини. Най-често отказът за имунизация е свързан с новите ваксини, включени наскоро в имунизационния календар.

Авторите са интервюирали 1552 родители, като над 90% от участниците са изразили своето съгласие, че имунизацията осигурява необходимата превенция срещу ваксино-предотвратимите инфекции.

В същото време, независимо от липсата от научни доказателства за връзка между ваксините и аутизма, един от всеки пет родители вярва, че имунизациите могат да доведат до развитие на аутизъм при техните деца.

Жените по-често от мъжете се притесняват за появата на нежелани реакции, включително и на аутистично нарушение, поради което отказват имунизации, препоръчани от личния лекар.

Анализ на резултатите от 20 проучвания, публикуван през 2009 показа, че няма връзка между имунизациите в детска възраст и появата на аутизъм. Авторите отхвърлят и трите хипотези за връзката между имунизациите и заболяването (2).

Според първата хипотеза, комбинираната MMR ваксина нарушава гастроинтестиналната бариера, което води до навлизане на токсични за ЦНС субстанции, които отключват аутистично разстройство. Общо 13 проучвания, проведени след 1998 в пет различни страни, отричат хипотезата.

Според втората хипотеза, олово-съдържащият консервант тимерозал, който се използва повече от 50 години в производството на някои ваксини, има изразена невротоксичност.

Данните от седем епидемиологични проучвания, проведени в различни страни показват, че честотата на аутизма не се влияе от наличието или липсата на тимерозал в прилаганите ваксини.

Според последната хипотеза, прилагането на няколко ваксини едновременно „натоварва” имунната система. В ранна детска възраст,обаче, имунната система „преработва“ много по-голям брой антигени в сравнение с тези, които се съдържат във ваксините, като от биологична гледна точка е невъзможно ваксините да „претоварват“ имунната система, дори и когато тя е незряла.

Експертите считат, че антигенното натоварване от новите ваксини, дори и от комбинираните (многовалентните) е значимо по-малко, за разлика от тези, прилагани по-рано (преди 1980 година), когато все още не е имало регистрирана епидемия от аутизъм.

Докато рискът дадена ваксина да доведе до развитието на аутизъм е теоретичен и до момента научно непотвърден, то рисковете, които крие отказът от имунизация са напълно реални и често със животозастрашаващи последици.

През последното десетилетие увеличаването на броя на неимунизираните деца доведе до появата на епидемии от коклюш и морбили. Проблемът е, че родителите, които отказват имунизация, излагат на риск живота не само на собствените си деца, но и на всички останали деца в общността, в която живеят. (КД)

Използвани източници:

1. Freed G., Clark L., Butchart A. et al. Parental vaccine safety concerns in 2009. Pediatrics 2010; 125: 654-659 http://pediatrics.aappublications.org

2. Gerber J. and Offit P. Vaccines and autism: a tale of shifting hypothesis. Clin Infect Dis 2009; 48:456–461 http://www.journals.uchicago.edu