Пробиотикът Lyolact намалява холестерола в кръвта01/06/2010

Приемът на пробиотика Lyolact® намалява значимо нивото на общия холестерол в кръвта, показаха резултатите от изследване на военномедицинската академия „С. М. Киров” (Русия), под ръководството на проф. Голофеевски и доц. Ситкин.

В проучването са участвали 15 души (60% мъже) на средна възраст 58.7 години, разделени на три групи: първа – приемащи по осем капсули Lyolact® на ден в продължение на две седмици, втора – на терапия със статин (simvastatin 10-20 mg вечер) за две седмици и трета – на диета с ниско съдържание на холестерол.

Пациентите са имали средно изходно ниво на общия холестерол >5.2 mmol/l, като изходните стойности са били съответно: 6.24 mmol/l в групата на лечение с Lyolact®, 7.162 mmol/l – в групата на статин и 6.232 mmol/l – при рандомизираните на диета.

При всички участници в изследването е установено значимо понижаване на нивото на общия холестерол в кръвта им за период от две седмици лечение. Ефективността на Lyolact® при пациентите с гранични или високи изходни стойности на холестерола е била по-малка в сравнение с получавалите статина, но по-висока от спазващите само диета.

Според изследователите, възможно е пробиотикът Lyolact® да бъде използван за корекция на хиперхолестеролемията при болни, при които е противопоказано прилагането на статини (с чернодробни увреждания, миопатии, непоносимост).

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Ерадикационна терапия на язвена болест на дванадесетопръстника с включване на Лиолакт, МD, май 2010

Пробиотиците имат добър ефект срещу Helicobacter pylori, MD май 2010

Лиолакт – пробиотик от нова генерация, МD, март 2010

Пробиотиците намаляват риска за развитие на остри респираторни инфекции, МD, ноември 2009

Приемът на пробиотици, МD, май 2009

Симбиотиците увеличават резистентността на децата към дихателни инфекции, МD, август 2008

Пробиотици срещу псевдомембранозен колит, МD, декември 2007

Lactobacillus намалява тежестта на атопичния дерматит при деца, МD, септември 2007

Пробиотиците като профилактика и лечение на атопичния дерматит, МD, март 2007

Пробиотиците и mesalazine имат сходен ефект при поддържане на ремисия на ХУХК, МD, декември 2004

International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (www.isapp.net) http://www.lyolact.com