Препоръки за оценка на клапните протези01/06/2010

Общи и специфични препоръки за оценка на клапните протези, разработени от Aмериканското дружество по ехокардиография и Работната група по клапни протези, бяха публикувани в списание Journal of the American Society of Echocardiography (1). Оценката на функцията на клапната протеза включва: – Клинични данни – вид и размер на клапата; време, изминало от операцията; артериално налягане, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.