Предиктори на еректилната дисфункция при диабет01/06/2010

Метаболитният синдром, дислипидемията и лошия гликемичен контрол повишават риска за еректилна дисфункция (ЕД) при мъже с диабет тип 2, показаха резултати от проучване, публикувани в списание International Journal of Impotence Research (1).

В същото време, повишената физическа активност има протективен ефект при тази група болни. Предходни изследвания доказаха, че диабет тип 2 увеличава значително риска за ЕД.

Авторите са изследвали рисковите фактори за ЕД при 555 мъже на възраст 35-70 години с диабет тип 2, проследени в амбулаторни условия. Всички пациенти са били с индекс на телесна маса (ИТМ)>24 kg/m2 и са имали гликиран хемоглобин (HbA1c)>6.5%.

Степента на ЕД е оценена чрез IIEF-5 (International Index of Erectile Function). Около 60% от болните са имали различна степен на ЕД: лека (9%), лека към умерена (11.2%), умерена (16.9%) и тежка (22.9). Честотата на заболяването се е увеличавала, успоредно с напредването на възрастта.

Резултатите показват, че повишеният HbA1c, наличието на метаболитен синдром, хипертония, дислипидемия (повишени триглицериди и нисък HDL) и депресия са свързани с повишена честота на ЕД.

Редовната физическа активност е имала протективен ефект, като при мъжете с по-интензивни натоварвания е бил наблюдаван по-нисък риск за ЕД с 10% в сравнение с водещите заседнал начин на живот.

Промените в начина на живот, повишената физическа активност и стриктният метаболитен контрол намаляват рисковете за развитие на ЕД при мъже с диабет тип 2, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Giugliano F., Maiorino M., Bellastella G. et al. Determinants of erectile dysfunction in type 2 diabetes. IJIR 2010; doi: 10.1038/ijir.2010.1 http://www.nature.com/ijir/journal/vaop/ncurrent/abs/ijir20101a.html