Показания за провеждане на коронарна ангиография01/06/2010

Около 40% от пациентите с извършена сърдечна катетеризация нямат данни за обструктивна коронарна болест, което налага по-добра стратификация на риска преди провеждане на инвазивното изследване, показаха резултати от проучване на Patel и сътр., публикувани в списание The New England Journal of Medicine (1). Настоящите указания препоръчват за пациенти с: – нисък риск за коронарна болест […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.