Пневмококова пневмония


md 01/06/2010

Патогенезата и съвременните тенденции в антибиотичното лечение и ваксинопрофилактиката на пневмококовата пневмония са представени в обзорна статия, публикувана в списание Lancet (1). Епидемиология Пневмококът (Stгерtососсus pneumoniae или pneumococcus) е облигатен патоген, който причинява смъртта на поне 1.2 милиона кърмачета по света всяка година. Годишната смъртност, свързана с инвазивните пневмококови инфекции, при пациенти със СПИН и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.