Пациентите със сърдечна трансплантация имат висок риск за рак на кожата01/06/2010

Пациентите с трансплантирано сърце са с повишен риск за рак на кожата, като при един от пет болни заболяването се развива в рамките на пет години след трансплантацията и почти при всеки втори – за период от 15 години, показаха резултатите от ретроспективно проучване в САЩ, публикувани в списание Archives of Dermatology (1).

В анализа са включени данните на всички пациенти, при които е била проведена сърдечна трансплантация в Mayo Clinic, за периода 1988-2006.

На петата, 10-ата и 15-ата година след сърдечната трансплантация кумулативната честота на рак на кожата е достигнала съответно 20.4, 37.5 и 46.4%.

При случаите, развили първоначално базалноклетъчен карцином (BCC), кумулативната честота на сквамозноклетъчния карцином (SCC) е достигнала 98.1% за период от седем години.

Рискови фактори за развитието на BCC са били: инфекция с херпес симплекс вирус след трансплантацията, напреднала възраст и имуносупресия с mycophenolate mofetil.

Пациентите със сърдечна трансплантация са високо рискова група за развитието на рак на кожата, което налага прилагането на фотопротектори, обучение и редовни прегледи на кожата.

Използван източник:

1. Brewer J., Colegio O., Phillips P. et al. Incidence of and risk factors for skin cancer after heart transplant. Arch Dermatol 2009; 145:1391-1396 http://archderm.ama-assn.org