Новородените на майки-пушачки имат циркулаторна дисфункция01/06/2010

Новородените бебета на жените, които пушат по време на бременността, са с нарушен контрол на артериалното налягане (АН) от раждането до едногодишна възраст, в сравнение с децата на майки-непушачки, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Hypertension (1).

В едно по-рано проведено изследване Cohen и сътр. показаха, че реактивността към сърдечносъдов стрес е повишена при новородените на активни пушачки.

В настоящето проучване са сравнени деца на родители-непушачи (контроли; n=19) и на майки, пушещи умерено (средна консумация oт 15 цигари на ден; n=17). Бебетата са прегледани три пъти – между първата и третата седмица, на третия месец и на първата година, като и трите прегледа са извършени по време на сън.

АН и сърдечната честота (СЧ) са измерени при пасивно повдигане на главата на бебето под ъгъл от 60 градуса с помощта на поставка за период от една минута. Това е довело до пресорен отговор с увеличаване на СЧ и АН.

При контролите пресорният отговор нараства с възрастта – от +2% за АН и СЧ на първата седмица до +10% на първата година. Тази тенденция е обратна при изложената на тютюнев дим кохорта (+10% на първата седмица, но само +4% на първата година).

„Когато бебето на майка-пушачка започне да се изправя, компенсацията на артериалното налягане е неадекватна,” коментират авторите. ”Тази ортостатична дисфункция може да е ранен симптом на дългосрочна предразположеност към редица усложнения, включително и повишено артериално налягане”. (ЗВ)

Използван източник:

1. Gary Cohen G., Jeffery H., Lagercrantz H. et al. Long-term reprogramming of cardiovascular function in iInfants of active smokers. Hypertension. 2010 doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.142695 http://hyper.ahajournals.org