Новини от фармaцевтичните компании01/06/2010

– Roche отбеляза 10% нарастване на приходите за първото тримесечие на 2010, което се дължи основно на онкологичния сегмент с водещи медикаменти Avastin (bevacizumab), Herceptin (trastuzumab) – за лечение на HER2-позитивен рак на гърдата, Xeloda (capecitabine) – за колоректален и стомашен карцином, както и за рак на гърдата, и MabThera (rituximab) – за не-Ходжкинов лимфом, хронична лимфоцитна левкемия и ревматоиден артрит.

С увеличени продажби са Pegasys (peginterferon alfa-2a) – за терапия на хепатит В и С, Lucentis (ranibizumab) – за възрастова макулна дегенерация, и антивирусният Tamiflu (oseltamivir).

Lucentis е резработен съвместно от Genentech (собственост на Roche) и Novartis.

От новите медикаменти на Roche най-големи надежди се възлагат на RoActemra (tocilizomab) за лечение на ревматоиден артрит.

Междувременно компанията получи одобрение от EMEA за приложението на Xeloda (capecitabine) като част от комбинирана терапия при рак на дебелото черво.

Положителното становище е базирано на резултати от фаза 3 клинично изследване върху 1886 пациенти, което показа, че приемът на медикамента в комбинация с oxaliplatin увеличава периода без заболяване, в сравнение с комбинацията 5-fluorouracil/leucovorin. Решението на регулаторния орган ще увеличи продажбите на Xeloda, които за 2009 достигнаха $1.2 милиарда.

– Teva придоби германската генерична компания Ratiopharm срещу $3.63 милиарда, като спечели пред конкурентите Pfizer и Actavis. Ratiopharm е шестата по големина генерична компания в света с приходи от $16.2 милиарда за 2009, чието портфолио обхваща 500 молекули в почти всички области на медицината.

Фирмата има представителства в 26 страни по света. Придобиването ще превърне Teva в най-големия производител на генерични медикаменти в Европа и ще затвърди позициите й в Германия, Франция, Испания и Италия.

– Boehringer Ingelheim отбеляза нарастване на продажбите с 9.7% за последната година (до 12.72 милиарда евро), което я прави най-бързо развиващата се фармацевтична фирма сред 15-те водещи компании в света.

От предписваните с рецепта медикаменти, най-продаван е Spiriva (tiotropium) – за лечение на ХОББ.

Антихипертензивният Micardis (telmisartan) e с увеличение от 14.3%, Flomax (tamsulosin) за лечение на доброкачествена простатна хиперплазия – с 31.5%, а Mirapex (pramipexole) за терапия на болест на Parkinson – с 6.6%.

Въпреки световната икономическа криза, компанията увеличи със 100 милиона евро (до 2.2 милиарда евро) инвестициите в научно-изследователска дейност.

От новите медикаменти на Boehringer Ingelheim, с най-голяма популярност е Pradaxa (dabigatran etexilate) – перорален директен инхибитор на тромбина, който се прилага за превенция на венозни тромбоемболични инциденти след тазобедрено и коленно протезиране.

Очаква се приходите от медикамента да нараснат значително, ако бъде регистриран и за превенция на инсулт при болни с предсърдно мъждене и за остра венозна тромбоза.

– Sanofi-Aventis и BMS получиха одобрение от регулаторните органи в Европа за регистрирането на комбинирания антитромбоцитен медикамент DuoPlavin (известен и като DuoCover).

Лекарственото средство е комбинация от Plavix (clopidogrel) и acetylsalicylic acid (ASA) и ще се прилага за превенция на атеротромботични усложнения при възрастни пациенти със STEMI и NSTEMI, включително след имплантиране на стент, PCI или тромболитична терапия.

Sanofi-Aventis разшири антидиабетното си портфолио като закупи срещу $335 милиона правата за Pancreate (proisletide acetate) на CureDM. Медикаментът е първи представител на биоактивните пептиди, които стимулират растежа на инсулин продуциращи клетки в панкреаса и в момента преминава фаза 1 клинични проучвания.

– Novartis e с нараснали приходи за първото тримесечие на годината, основно от продажби на ваксини срещу вируса на грип А (H1N1) – свински грип, както и някои нови медикаменти. Нетната печалба на компанията достигна $2.95 милиарда, а продажбите на медикаменти – до $12.13 милиарда (+18%).

Най-продаваните медикаменти на компанията са антихипертензивният Diovan (valsartan), Glivec/Gleevec (imatinib) – за лечение на хронична миелоидна левкемия и гастроинтестинални стромални тумори, Femara (letrazole) – при хормон чувствителен рак на гърдата и Zometa (zoledronic acid). Приходите от Sandostatin (ocreotide) за терапия на акромегалия, са се увеличили с 14%.

От новите продукти най-популярни са антихипертензивният Exforge (amlodipine/valsartan) и Aclasta (zoledronic acid) – за лечение на остеопороза.

Принос за приходите на компанията са и продажбата на ваксини и диагностични тестове, които са се увеличили с 436% (до $1.36 милиарда), от които $1.1 милиард са от ваксини срещу грип А (H1N1).

Въпреки успешната година, швейцарският фармацевтичен гигант започна реорганизация на поделението си в САЩ, което ще е свързано с 20% съкращение на персонала (около 380 работни места).

От друга страна, ще бъдат открити четири нови специализирани терапевтични отдела – за първични грижи, множествена склероза, белодробни и болести на нервната система. (ИТ)