Нови указания за лечение на не-моторната симптоматика при бoлестта на Parkinson01/06/2010

Нови указания за лечение на не-моторната симптоматика при бoлестта на Parkinson, разработени от Американската академия по неврология (American Academy of Neurology – AAN), бяха публикувани в списание Neurology (1).

Според препоръките, sildenafil citrate (Viagra, Eroton) е средство на избор в терапията на еректилната дисфункция, polyethylene glycol 3350 (MiraLAX) е подходящ за констипацията, levodopa-carbidopa (Sinemet, Sinemet CR) – за лечение на синдрома на неспокойните крака.

При пациенти с болестта на Parkinson, вниманието е насочено към подобряване на оплаквания като тремор, мускулна ригидност, затруднения с придвижването. Не-моторната симптоматика при тази популация от болни трудно се разпознава, поради което често остава без лечение, като това значимо влошава качеството им на живот.

Нарушенията извън основната двигателна симптоматика при пациентите включват:

– Проблеми, свързани със съня – сънливост, сънна апнея, парасомния, безсъние, трудности с поддържане на съня, синдром на неспокойните крака

– Дисфункция на автономната нервна система – ортостатична хипотония, констипация, инконтиненция на урина, никтурия, хиперсаливация, гастроинтестинален дискомфорт, еректилна дисфункция, импотентност, сексуална дисфункция

– Психологични отклонения – тревожност, апатия, намалена концентрация, обсесивни разстройства, липса на мотивация

– Сетивни нарушения – на обоняние, на вкус, парестезии, зрителни нарушения

– Други симптоми – анорексия, отоци

В настоящия обзор, авторите са анализирали данните от 46 проучвания, за да изготвят указания за терапевтичните възможности при симптоми, несвързани с двигателните нарушения при болестта на Parkinson.

Еректилна дисфункция

Според резултатите от малко проучване sildenafil citrate в доза от 50 mg подобрява еректилната функция и продължителността на ерекцията, което повишава качеството на сексулния живот на мъжете с болестта на Parkinson.

Самооценката на участниците е била сигнификантно по-висока в терапевтичната група както по отношение на ерекцията (3.71 точки спрямо 1.56 точки за контролите), така и по отношение на продължителността й (3.79 точки спрямо 1.44 точки за контролите).

Констипация

Резултатите от клинично изпитване демонстрират, че изоосмотичният разтвор polyethylene glycol 3350 увеличава честотата на изхожданията (р<0.002) и омекчава консистенцията им (р<0.006). Ефектът на polyethylene glycol 3350 нараства ако се комбинира с повишен прием на течности и фибри.

Инсомния

Нарушенията на съня са чести при пациенти с болестта на Parkinson. Те включват трудности със заспиването, многократни събуждания, синдром на неспокойните крака.

Анализът на проучванията, свързани с проблемите със съня, показва, че levodopa-carbidopa подобрява двигателните симптоми по време на сън, въпреки че не е отчетена значима промяна в обективните показатели за оценка на качеството на съня.

Изследователите считат, че levodopa-carbidopa най-вероятно намалява честотата на спонтанните движения по време на сън.

Две клинични изпитвания с участието на пациенти с Parkinson демонстрират, че modafinil има благоприятен ефект върху субективното усещане за повишената сънливост през деня, оценено чрез скалата Epworth Sleepiness Score. Според друго изследване, обаче, modafinil не води до обективно подобряване на повишената сънливост през деня.

Умората е друг чест симптом, който нарушава качеството на живот на пациентите. Данните от проучване, включващо 36 болни, лекувани със стимуланта methylphenidate, отчитат подобрение в скалите Fatigue Severity Scale и Multidimensional Fatigue Inventory. Съществен нежелан ефект на медикамента е рискът за пристрастяване.

Резултатите от наличните проучвания са недостатъчни, за да се изготви категорично становище за медикаментозното лечение на нарушения като инконтиненция на урината, ортостатична хипотония и състояние на тревожност при болестта на Parkinson. (КД)

levodopa-carbidopa и levodopa CR-carbidopa са регистрирани в България с търговските имена Sinemet и Sinemet CR на MSD

Използван източник:

1. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Practice Parameter: Treatment of nonmotor symptoms of Parkinson disease. Neurology 2010; 74: 924-931 http://www.neurology.org