Нивата на LDH в носен смив – маркер за тежестта на бронхиолита01/06/2010

Концентрацията на лактатдехидрогеназа (LDH) в назален смив при децата с бронхиолит е независим предиктор за тежестта на заболяването, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1). Според авторите, „педиатричните пациенти с лек бронхиолит имат сигнификантно по-високи нива на LDH в смив от носа в сравнение с децата с по-тежък бронхиолит. LDH корелира с цитокините […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.