Микроваскуларна ангина – гръдна болка при нормална коронарна ангиография01/06/2010

Първите съобщения за пациенти с ангинозна гръдна болка, при които ангиографията е без данни за стеноза на коронарните артерии и които нямат структурно сърдечно заболяване, са отпреди повече от четири десетилетия но зачестяват през последните години (1). Характерни черти на тази болни: – преобладава женският пол – начало на симптомите между 40 и 50-годишна възраст […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.