Клиничен случай: Тумор-индуцирана хипогликемия


md 01/06/2010

79-годишен мъж с анамнеза за предсърдно мъждене, който е на терапия с warfarin, постъпва в спешно отделение след два епизода на синкоп, развили се без продромални симптоми. Първият епизод е възникнал по време на сутрешното бръснене със спонтанно идване в съзнание, по повод на който пациентът е бил прегледан от кардиолог. Тогава е спряна антихипертензивната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.