Клиничен случай: HSV езофагит при имунокомпетентен пациент01/06/2010

Вирусният херпес симплекс (herpes simplex virus – HSV) езофагит е опортюнистична инфекция, която се среща с висока честота при имунокомпрометирани и болни на имуносупресивна терапия.

Клиничните симптоми включват одино- и дисфагия. Вероятността за развитие на инфекцията е изключително ниска при здрави, имунокомпетентни пациенти.

Пациентката в случая е 77-годишна жена с остър херпесен езофагит след наскоро проведена зъбна процедура, усложнен с кървене. Болната е с анамнеза за оперативна корекция през 2006 по повод на параезофагеална херния, последвана от две поредни дилатации на хранопровода.

Жената е приета с оплаквания за дис- и одинофагия, които са се влошили през последните два дни. Симптомите са се появили след почистване на зъбен канал, за което е била на лечение с amoxicillin/clavulanic acid 500 mg два пъти дневно и ibuprofen 400 mg два-три пъти дневно.

Пациентката е била афебрилна, без обриви, с нормална аускултаторна находка, без лезии в устната кухина. Не са регистрирани патологични отклонения по отношение на останалия статус. Биохимичните изследвания са били в референтни стойности, левкоцитният брой е бил 6700/мм3, с 5% лимфоцити в диференциалната формула.

На проведената езофагогастродуоденоскопия се визуализират множество улцерозни лезии в средната и долната трета на хранопровода, с нормално функциониращ гастроезофагеален сфинктер. Взет е биопсичен материал, който е изпратен за хистологично и серологично изследване за HIV и HSV.

Резултатите са потвърдили HSV инфекция. Започнато е лечение с венозен acyclovir, което е довело до постепенно подобрение на състоянието на жената. На 5-ия ден от болничния престой болната е повърнала около 250 ml ясна кръв.

Проведената по спешност езофагогастродуоденоскопия е показала две активно кървящи язви, които успешно са били третирани с инжектиране на epinephrine и биполярна каутеризация.

Лечението с венозен acyclovir е продължило 14 дни, като в края на терапевтичния курс пациентката е била в подобрено общо състояние, без оплаквания. Контролното ендоскопско изследване доказва пълно възстановяване на езофагеалната лигавица. Серологичното изследване на 21-ия ден демонстрира нарастване на титъра на HSV-1 IgM антителата, което потвърждава диагнозата.

Херпесният езофагит се среща изключително рядко при имунокомпетентни индивиди. Може да представлява първична инфекция или реактивиране на латентна инфекции. Протичането обикновено е благоприятно с бързо възстановяване, но могат да се развият и усложнения като кървене и перфорация.

В настоящия клиничен случай протичането е класическо, с поява на дис- и одинофагия и наличие на типичните улцеративни лезии по лигавицата на хранопровода, нетипичен е начинът на заразяване – посредством използвания инструментариум при зъбната процедура. (КД)

Използван източник:

1. Hudesman D., Korman A., Lipp M. et al. Acute herpetic esophagitis in an immunocompetent woman http://www.medscape.com