Клиничен случай: HSV езофагит при имунокомпетентен пациент01/06/2010

Вирусният херпес симплекс (herpes simplex virus – HSV) езофагит е опортюнистична инфекция, която се среща с висока честота при имунокомпрометирани и болни на имуносупресивна терапия. Клиничните симптоми включват одино- и дисфагия. Вероятността за развитие на инфекцията е изключително ниска при здрави, имунокомпетентни пациенти. Пациентката в случая е 77-годишна жена с остър херпесен езофагит след наскоро […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.