Късното захранване на кърмачетата е свързано с висок риск за алергии01/06/2010

Късното захранване на кърмачетата е свързано с повишен риск за алергии към храни и инхалаторни алергени на петгодишна възраст, показаха резултатите от проспективно кохортно проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Целта на настоящото изследване е била да установи връзката между въвеждането на различни храни през първата година от живота и развитието на непоносимост към определени хранителни и инхалаторни алергени на петгодишна възраст.

Авторите са анализирали данни за продължителността на кърменето, възрастта при захранване и нивата на специфичните имуноглбулин Е (IgE) антитела при 994 деца с HLA-обусловена предразположеност към диабет тип 1, участници в проучването Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention (DIPP).

Средната продължителност на кърменето е била 1.8 месеца, като въвеждането на картофи след четвъртия месец, на овес след петия, на ръж след седмия, пшеница след шестия, месо след шестия, риба след осмия и яйца след 10 месец е било свързано със значимо повишен риск за хранителна алергия. Подобна зависимост е наблюдавана и между късното захранване с картофи, ръж, месо и риби и инхалаторните алергени.

Яйцата, овесът и пшеницата са били най-важните храни по отношение на хранителните алергии, докато картофите и рибата – на инхалаторните алергени. Не е била доказана връзка с фамилната обремененост с астма и алергичен ринит.

Резултатите от изследването потвърждават заключенията на предишни проучвания, че късното захранване най-вероятно не профилактира развитието на алергичните заболявания при децата. (КД)

Използван източник:

1. Iwaru B., Erkkola M., Ahonen S. et al. Age at the introduction of solid foods during the first year and allergic sensitization at age 5 years. Pediatrics 2010; 125: 50-59 http://pediatrics.aappublications.org