Инфекцията с T. vaginalis увеличава риска за агресивен рак на простатата01/06/2010

Инфекцията с Trichomonas vaginalis e свързана с агресивно развитие на рака на простатата, показаха резултатите от проспективно, случай-контрола проучване, публикувани в Journal of International Cancer Institute (1).

Ракът на простатата е най-честият карцином сред мъжката популация и е втората водеща причина за специфична смъртност, дължаща се на онкологични заболявания. Установяването на рисковите фактори за агресивното развитие на този летален тумор е от голямо значение за прогнозата на болните.

В изследването са участвали 673 пациенти с рак на простатата и толкова здрави контроли, като извадката е от мащабното проучване Physicians’ Health Study.

Наличието на антитела срещу T. vaginalis в кръвни проби е било изследвано с ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен тест).

При болните с рак на простата е била установена 1.23 пъти по-висока честота на серопозитивни случаи в сравнение с контролите.

Освен това, серопозитивните случаи са имали 2.17 пъти по-голяма честотата на метастатичен карцином на простатата, както 2.69 пъти по-голяма честота на костни метастази и смърт.

Trichomonas vaginalis може да се използва за маркер, който да посочва болните с по-неблагоприятни крайни резултати поради агресивно развитие на рака на простатата, смятат авторите на проучването.

Необходими са допълнителни изследвания дали лечението на инфекцията с този микроорганизъм може да повлияе на агресивността на злокачественото заболяване.

Използван източник:

1.Stark J., Judson G., Alderete J. et al.Prospective study of trichomonas vaginalis infection and prostate cancer incidence and mortality: Physicians’ Health Study. Natl Cancer Inst 2009, 101(20):1406-1411 http://jnci.oxfordjournals.org