ХЗТ повишава риска за рак на белия дроб01/06/2010

Жените на възраст от 50 до 76 години, които приемат комбинирана хормонална заместителна терапия (ХЗТ) – естроген плюс прогестин, имат повишен риск за рак на белия дроб, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1).

Авторите на изследването са анализирали данни от проучаването Vitamins and Lifestyle Study, проведено в периода 2000-2002, като кохорта от 36 588 пери- и постменопаузални жени на възраст 50-76, е била проследена за шест години. В края на периода на наблюдение, при 344 от участничките е бил диагностициран рак на белия дроб.

Данните от анализа са показали, че приемът на комбинирана ХЗТ за 10 или повече години, значимо увеличава риска за неоплазми на белия дроб, в сравнение с жените, които не са употребявали ХЗТ.

След изключване на влиянието на тютюнопушене, възраст и други фактори, влияещи върху риска за неоплазма на белия дроб, изследователите са установили, че приемът на комбинирана ХЗТ за 10 или повече години, увеличава значимо риска за развитие на белодробен карцином в сравнение с жените, които не са употребявали ХЗТ.

Анализът е посочил също така, че продължителността на употреба на ХЗТ е свързана с диагностициране на заболяването в напреднал стадий. Такава връзка не е била наблюдавана при прилагането на естроген заместителна терапия (ЕЗТ) при жени след индуцирана менопауза (хирургична – билатерална оофоректомия или ятрогенна аблация на функцията на яйчниците – химиотерапия или лъчелечение в областта на таза).

Също така е било установено, че естроген плюс прогестин води до по-агресивно заболяване или може да маскира ранните му симптоми*.

Механизмите, отговорни за връзката между ХЗТ и рак на белия дроб, все още не са известни. Предполага се, че могат да участват два възможни механизма, които да са свързани с късното откриване на рака на белия дроб, както и с наличието на далечни метастази при неговото диагностициране:

1. Има убедителни доказателства, че естрогенът стимулира ангиогенезата, а тя увеличава потенциала на тумора за ранно метастастатично разпространение, както при рака на белия дроб, така и при рака на гърдата. В подкрепа на тази хипотеза, инхибиторите на ангиогенезата са доказано ефективни средства за лечение и на двата вида неоплазии.

2. Според алтернативната хипотеза, комбинираната ХЗТ увеличава плътността на млечната жлеза (доказано с мамографско изобразяване), което може да затрудни рентгенологичното визуализиране на лезиите в белия дроб и това да е причина за забавяне на диагностицирането на карцинома и до повишаване на свързаната с него смъртност.

„Въпреки че рискът от развитие на злокачественото заболяване на белия дроб при пациентки, приемащи ХЗТ в продължение на 10 и повече години, е приблизително с 50% по-висок в сравнение с жени, които не са използвали ХЗТ, той е значително по-нисък в сравнение с риска за рак на белите дробове при пушачки”, коментират авторите на проучването.

Съотношението полза/риск е по-приемливо, ако ХЗТ се прилага краткосрочно с цел да се намали тежестта на менопаузалните симптоми при по-млади здрави жени. Възрастта на естествената менопауза е 49-51 години.

Обратно, продължителната употреба на комбинирана ХЗТ (над три-пет години) или нейното назначаване при по-възрастни пациентки е свързано с по-голям риск отколкото полза.

Според настоящите указания, комбинираната ХЗТ може да се прилага около времето на естествената менопауза при нужда за облекчаване на вазомоторни симптоми (горещи вълни и нощни изпотявания), които нарушават качеството на живот, но при условие, че се приема в най-ниската възможна доза и за възможно най-кратния период от време.

ХЗТ е противопоказана при жени с анамнеза за миокарден инфаркт, исхемичен инсулт белодробна емболия или ендометриален карцином.

Съвети за жени в пери- и ранна менопауза:

– промяна в начина на живот (отказ от тютюнопушене, редовна физическа активност и идентифициране на рискови фактори, които отключват топлите вълни като алкохол, пикантни храни или горещи напитки) и възможна алтернативна терапия (нефармакологична или нехормонална)

– лечението с хормони трябва да се провежда около времето на спонтанната менопауза с възможно най-ниските дозировки и за възможно най-краткия период от време

– необходимостта от терапията и свързаните с нея рискове трябва да се преоценяват всяка година

– жени, предпочели да останат на ХЗТ за повече от пет години, трябва да бъдат запознати с потенциалните рискове

– ефектите на различните видове и режими на ХЗТ не трябва да се обединяват под общия знаменател „клас ефект”

– за лечение на вагинални симптоми (сухота на влагалището, диспареуния, атрофичен вагинит) да се прилага локална терапия с хормони

– честотата на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност се увеличава бързо с напредване на възрастта при жените, особено след менопаузата, поради което при всички менопаузални жени да се извършва:

– оценка на сърдечносъдовите рискови фактори (хипертония, тютюнопушене, дислипидемия, метаболитен синдром, захарен диабет, висок индекс на телесна маса), както и да се предприемат мерки за техния контрол

– рутинно измерване на артериалното кръвно налягане (КП)

* Предишно изследване установи, че приложението на ХЗТ може да забави диагностицирането на рака на гърдата. Приемът на комбинирана ХЗТ за период от пет и повече години води до увеличение на риска за развитие на рак на гърдата, като тази тенденция се запазва през следващите три години след преустановяване на приема на хормони.

Приложението на ЕЗТ (монотерапия с естроген) при жени с анамнеза за рак на гърдата не е доказало своята безопасност, като дори може да бъде свързано с повишена опасност за рецидив.

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg):

Продължителната ХЗТ крие дългосрочни рискове. MD 2008; Бр. 4, юни

Хормонозаместителната терапия забавя откриването на рака на гърдата. MD 2008; Бр. 4, юни

Хормонозаместителна терапия – повече „против” отколкото „за”. MD 2007; Бр. 8, декември

ХЗТ увеличава риска за рак на яйчниците. MD 2007; Бр. 8, декември

Още аргументи „против” ХЗТ при постменопаузални жени. MD 2007; Бр. 8, декември

Хормонозаместителна терапия – повече рискове отколкото полза. МД, 2006, Бр. 2, март

„Горещи вълни” и менопауза. MD 2007; Бр. 6, септември

ХЗТ води до повишен риск от рак на ендометриума. MD 2005; Бр. 5, юни

Използван източник:

1. Slatore C., Chien J., Satia J. et al.Lung cancer and hormone replacement therapy: association in the vitamins and lifestyle study. J Clin Oncol. 2010;28:1540-1546 http://jco.ascopubs.org