Хориоамнионитът е свързан с повишен риск за астма при децата01/06/2010
Хориоамнионитът по време на бременност, в комбинация с преждевременно раждане, е асоцииран с повишен риск за диагностицирана от лекар астма при деца на възраст </=8 години, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, публикувани през февруари в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1). ”Хориоамнионитът усложнява приблизително 8% от бременностите,” според д-р Darios Getahun и колеги от Kaiser Permanente Southern California Medical Group в Pasadena. „Има убедителни данни от изследвания върху животински модели и хора, че той е свързан с уврежданията на феталния бял дроб в ранна гестационна възраст”. Недоносените деца имат сигнификантно по-висока честота на астма (60.2 на 1000 пациент-години) в сравнение с родените на термин (40.0 на 1000 пациент-години). При бременностите, усложнени с хориоамнионит, честотата на астма при недоносените деца е била 100.7 на 1000 пациент-години, в сравнение с 39.6 на 1000 пациент-години при доносените деца. Децата с астма e по-вероятно да бъдат родени от жени със следните характеристики: - възраст >/=35 години - от негроидната раса (1.98 пъти повишен риск спрямо 1.66 пъти за европеидната раса) - с >/=13 години на образование - с поставена диагноза астма по време на бременността - приемали антибиотици по време на бременността - с установен хориоамнионит - родили бебе от мъжки пол Налице е независима връзка между хориоамнионита и детската астма според гестационната възраст. В сравнение с децата, които не са били изложени на инфекция in utero, рискът за астма е бил повишен съответно 1.23 пъти, 1.51 пъти и 1.20 пъти сред родените между 23-28, 28-33 и 34-36 седмица. Tова дава основание да се предположи, че излагането на хориоамнионит „е много вредно за развиващия се бял дроб на фетуса, може да доведе до по-силно изразен имунен отговор при последващи срещи с антигени и да предразположи детето към развитие на астма през по-късен етап от живота му”. В изследването са включени 510 216 деца от едноплодна бременност, родени в болниците на Kaiser Permanente Southern California в периода 1991-2007. (ЗВ) Използван източник: 1. Getahun D., Strickland D., Zeiger R. et al. Effect of chorioamnionitis on early childhood asthma. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010;164(2):187-192 http://archpedi.ama-assn.org