Хипергликемията при недоносените новородени е свързана с по-лоша прогноза01/06/2010
Хипергликемията през първия ден от живота при новородените с тежка степен на недоносеност (родени преди 27 гестационна седмица) е асоциирана с повишена смъртност и с данни за увреждане на бялото мозъчно вещество, потвърдено с магнитно резонансно изобразяване (MRI), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1). Хипергликемията през първия ден след раждането е била независим предиктор за смъртност (3.7 пъти) и рисков фактор, установен с MRI, за намаление на бялото мозъчно вещество при достигане на възраст 39-41 гестационни седмици (3.1 пъти). Няма връзка между метаболитното нарушение и възникването на промени в сивото мозъчно вещество или на интравентрикуларни кръвоизливи. От изследваните с тежка недоносеност хипергликемия е установена при 81% от новородените през първата седмица от живота, а хипогликемия - при 41%. Само 10 бебета са били с нормални стойности на кръвната глюкоза. При новородените, при които е настъпил летален изход, по-често е имало хипергликемия – при 53%, в сравнение с тези, които са оцеляли - 21%. От 143 бебета с тежка недоносеност, родени в Karolinska University Hospital в Швеция, през периода 2004-2006, общо 118 са оцеляли до 24-ия час, като 24 от тях са изключени от изследването поради различни причини. При достигане на възраст 39-41 гестационни седмици, е извършено MRI на мозъка. Хипергликемията е дефинирана като стойности на кръвната глюкоза >8.3 mmol/L, а хипогликемията - стойности <2.6 mmol/L. Гестационната възраст е определена ехографски по време на бременността. При критично болните деца със сепсис, изгаряния или травма, хипергликемията е свързана с по-лоша прогноза. Повишеното ниво на кръвната глюкоза е често срещано състояние при недоносените новородени и се отдава на променен метаболизъм, незрялост и парентерално хранене. (ЗВ) Използван източник: 1. Alexandrou G., Skield B., Karlen J. et al. Early hyperglycemia is a risk factor for death and white matter reduction in preterm infants. Pediatrics 2010;125:e584 - e591 http://pediatrics.aappublications.org