EllaOne® – нов начин за спешна контрацепция01/06/2010

Спешната контрацепция (СК) е начин за предотвратяване на бременност след непротектиран или неадекватно протектиран от обичайната контрацепция сексуален контакт (НСК). Понастоящем препоръчителният начин за СК е приложението на 1.5 mg levonorgestrel като еднократна доза (препарата Escapelle®) до 72-ия час.

Нов начин за СК, който удължава времето за използване до 120 часа (до пет дни) след незащитен полов контакт или неуспешна контрацепция, е медикаментът ЕllaOne®*. Той се състои от една таблетка, съдържаща 30 mg ulipristal acetate (UA) и представлява селективен модулатор на прогестероновия рецептор**.

EllaOne® има многопосочен механизъм на действие, което го прави надеждно средство за спешна контрацепция във всеки период на менструалния цикъл. Ефективността на ЕllaOne® не намалява с напредване на времето след НСК. Страничните ефекти са малко и се състоят преди всичко в гадене, повръщане и абдоминален дискомфорт.

Контраиндикации за прием на ЕllaOne® са: бременност, астма лекувана с кортикостероиди, чернодробна недостатъчност. Няма данни за екскреция на ЕllaOne® с кърмата, но се препоръчва да не се кърми 36 часа след прием на медикамента.

Практически съвети:

– Не се препоръчва едновременното приложение на ЕllaOne® и спешна контрацепция с Escapelle®

– Не се препоръчва повторен прием в рамките на същия менструален цикъл

– ЕllaOne® може да намали действието на контрацептивните таблетки за планова контрацепция, поради което се препоръчва предпазване с бариерни методи до следващия менструален цикъл

– При закъснение на менструацията над седем дни – да се проведе тест за бременност

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн

МУ – Пловдив

Клиника по акушерство и гинекология

За допълнителна информация:

http://www.richter.bg/product_details.php?id=103

http://www.hra-pharma.com/downloads/emea-SPC-ellaOne.pdf

http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/ellaone/H-1027-bg1.pdf

* В България ЕllaOne се предлага от Gedeon Richter

** ЕllaOne се свързва с рецепторите, към които нормално се свързва прогестеронът, като по този начин възпрепятства неговия ефект. Чрез ефектите си върху прогестероновите рецептори EllaOne предпазва от бременност, нарушавайки овулацията, и води до промени в маточната лигавица.