Един на всеки осем PSA теста е фалшиво позитивен01/06/2010

Фалшиво позитивните резултати са чест проблем при скрининг за рак на простатата и се срещат при един на всеки осем пациенти, проследявани редовно за заболяването, дори и при приемането на високи гранични стойности на простатния специфичен антиген (PSA), показаха резултати от проучването European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, публикувани в списание British Journal of Cancer (1).

Скринингът с измерване на PSА намалява смъртността от заболяването, но може да е свързан и с фалшиво позитивни резултати, което да доведе до ненужни интервенции. От друга страна, около една четвърт от мъжете с фалшиво позитивни резултати впоследствие са диагностицирани с рак на простатата.

Установен е повишен риск за бъдещо заболяване при пациенти с един или повече фалшиво позитивни резултати, поради отпадане от редовно проследяване. Необходимо е приемането на нови стратегии за класифицирането на риска при скрининг за рак на простатата с цел намаляване на фалшиво позитивните резултати.

Авторите са извършили трикратен скрининг през четири години (среден период на проследяване 9.2 години) с граница на PSA 4.0 ng/ml и са установили 1611 случаи на заболяването при общо 10 327 мъже. Фалшиво позитивен резултат е дефиниран като липса на злокачествено заболяване, установено с хистопатологична биопсия в рамките на една година след скрининговия тест.

При пациенти, преминали трикратен скриниг, рискът за поне един фалшиво позитивен резултат е бил 12.5%, а рискът за рак на простатата след фалшиво положителен резултат – 12.3-19.7% (в сравнение с 1.4-3.7% при негативен резултат).

Около половината от изследваните с един фалшиво негативен резултат са имали още един при последващо проследяване. Мъжете с фалшиво позитивен резултат са имали 1.5-2 пъти по-голяма вероятност да отпаднат от следващ скрининг, в сравнение с пациентите с нормални резултати.

Авторите подчертават парадокса, че мъже с фалшиво положителен резултат често са с персистиращи високи нива на PSA, имат няколко негативни биопсии и въпреки това са с по-висок риск за диагностициране на рак на простатата. (ИТ)

Използван източник:

1. Kilpelainen T., Tammela T., Maattanen L. et al. False-positive screening results in the Finnish prostate cancer screening trial. British Journal of Cancer (2010); 102: 469–474 http://www.bjcancer.com