Витамин Д намалява риска за множествена склероза01/05/2010
Високият прием на витамин Д по време на бременността е свързан с по-нисък риск за развитие на множествена склероза, показаха резултатите от проучването Nurses' Mothers' Study, част от мащабния проект Nurses' Health Study, представени през април на 62-годишна среща на Американската академия по неврология (www.aan.com). Включени са над 35 000 медицински сестри, чиито майки са попълнили специални въпросници относно хранителния си режим по време на бременността. Общо 200 участници са били диагностицирани с множествена склероза. Анализът на наличните данни доказва, че относителният риск за заболяването при жените, чиито майки са консумирали четири или повече чаши мляко дневно по време на бременността е значимо по-нисък, в сравнение с тези, при които майките са приемали три или по-малко чаши мляко месечно (релативен риск - RR 0.44, p=0.001). Изследователите са установили наличието на обратна зависимост между нивото на витамин Д през бременността и вероятността за развитие на множествена склероза при родените деца в зряла възраст (RR 0.58, p=0.001). Това не е първото проучване, което доказва връзката между заболяването и факторите на средата. През 2009, екипът на д-р Robert Zivadinov показа, че тютюнопушенето е сред основните рискови фактори за болестта. Подобна асоциация се открива и за Epstein-Barr вирусните инфекции и за дефицита на витамин Д. Според авторите на Nurses' Mothers' Study резултатите от тяхното изследване биха могли да намерят приложение в клиничната практика. Те считат, че в част от случаите приемът на витамин Д през бремеността може да профилактира развитието на множествена склероза при родените деца. (КД)