Високите дози кортикостероиди през първия триместър на бременността повишават риска за фетални малформации01/05/2010
Ниските дози (до 1000 mcg/ден) инхалаторни кортикостероиди (ICS), приложени през първия триместър на бременността при жените с бронхиална астма, не повишават честотата на фетални малформации, но употребата на по-високи дози ICS води до нарастване на риска за конгенитални аномалии, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of Allergy and Clinical Immunology (1). При 9.5% от новородените е била налице вродена аномалия, като при 5.9% от тях е имало тежка малформация - животозастрашаваща, причиняваща голям козметичен дефект или довела до поне една хоспитализация през първата година от живота. Честотата на конгенитални аномалии при жените, използващи >1000 mcg/ден ICS, е 14.3%, в сравнение с 9.6% при неприемащите тези медикаменти и 9% при получаващите <1000 mcg ICS/ден. При бременните, получаващи >1000 mcg/ден ICS, има много по-голяма вероятност (+63%) за раждане на дете с малформация, в сравнение с жените, приемащи от 0 до 1000 mcg/ден ICS. Употребата на ниски дози ICS, съпоставена с неприемането на тези медикаменти, не повишава риска за вродени малформации. Най-често използваните ICS са beclomethasone dipropionate и fluticasone dipropionate. Жените, получаващи по-високи дози от ICS, в повечето случаи са по-възрастни, имат и други хронични заболявания и е по-вероятно да са използвали потенциално тератогенни медикаменти и други препарати за лечение на астмата през първия триместър. Включени в изследването са 10 099 жени с астма (19-34 години) с общо 13 280 бременности. Пациентките са разделени на три групи: неприемащи ICS, употребяващи 0 до 1000 mcg (33.1%) или >1000 mcg (1.1%) на beclomethasone dipropionate-chlorofluorocarbone или негов еквивалент. Данните са от три големи административни бази данни за Квебек, Канада за периода 1990-2002. ICS се препоръчват като първа линия на терапия при бременните жени с бронхиална астма. (ЗВ) Използван източник: 1. Blais L., Beauchesne M., Lemiere C. et al. High doses of inhaled corticosteroids during the first trimester of pregnancy and congenital malformations.. J Allergy Clin Immunol. 2009;124:1229-1234 www.jacionline.org