Тютюнопушене и туберкулоза01/05/2010
Тютюнопушенето се асоциира с два пъти по-висок риск за активна туберкулоза (ТБ), като в сравнение с хора, които никога не са пушили, по-младите пушачи са по-застрашени отколкото тези на възраст над 65 години, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1). В проучването са включени 17699 участника (възраст над 12 години) от Taiwan National Health Interview Survey, проследени в периода 2001-2004 година. Случаите с активна ТБ са били взети от база данните на Националното здравно осигуряване. За периода на проследяване са възникнали 57 нови случая на активна ТБ, като активното пушене е било асоциирано с два пъти по-висок риск за заболяването. Връзката е била по-силна при участниците под 65 години в сравнение с по-възрастните. Освен това, по-застрашени са били пушачите на повече цигари дневно, както и тези с по-дълга анамнеза за активно пушене. По данни на СЗО, приблизително два милиарда са инфектираните с Mycobacterium tuberculosis в света, а всяка година около девет милиона се разболяват и два милиона умират от туберкулоза. Броят на заболелите в Източна Европа през последните 10 години е нараснал с повече от 25%! (КП) Използван източник: 1. Lin H., Ezzati M., Chang H. et al. Association between tobacco smoking and active tuberculosis in Taiwan. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2009; 180: 475-480 http://ajrccm.atsjournals.org