Tiotropium01/05/2010
Tiotropium (Spiriva на Boehringer Ingelheim), добавен към инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета-агонисти, намалява смъртността при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1). Целта на проучването е била да оцени профила на ефективност и безопасност на антихолинергичното средство tiotropium bromide в сравнение с други лекарствени режими, прилагани в клиничната практика при болни с ХОББ. Неговите автори са проследили общата смъртност, честотата на екзацербациите и хоспитализациите поради ХОББ при общо 42 090 пациенти. В сравнение с прилагането на инхалаторни кортикостероиди (ICS) и дългодействащи бета-агонисти (LABA), терапията с tiotropium+ICS+LABA е била свързана с 40% по-нисък риск за смърт (съотношение на вероятностите - HR 0.60). Добавянето на tiotropium към режима ICS+LABA е било асоциирано освен това с намалена честота на екзацербациите (HR 0.84) и хоспитализациите поради ХОББ (HR 0.78). „Когато се използва с ICS и LABA, tiotropium води до по-голямо намаляване на риска за смърт в сравнение с прилагането на ICS и LABA“, смятат авторите на проучването. Тези резултати не се отнасят за други лекарствени режими, които включват tiotropium (комбинирането му с други два медикамента не постига благоприятни резултати по отношение на посочените критерии за ефективност). Използван източник: 1. Lee T., Wilke C., Joo M. et al. Outcomes associated with tiotropium use in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med. 2009;169:1403-1410 http://archinte.ama-assn.org