Teрапията с ibuprofen е свързана с 40% по-нисък риск за болест на Parkinson01/05/2010
Teрапията с ibuprofen, но не и с друго нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС), е свързана с 40% по-нисък риск за развитието на болестта на Parkinson, показаха резултатите от проучванията Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS), обхванали над 136 000 участници (1). Според авторите, ibuprofen упражнява специфични ефекти, нехарактерни за останалите НСПВС, но точният протективен механизъм предстои да бъде уточнен. Данните бяха представени на 62-та годишна среща на Американската академия по неврология в Торонто през април. Предполага се, че възпалението участва в патогенезата на болестта на Parkinson, като резултати, използващи информация от проучването American Cancer Society's Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, доказват, че приемът на ibuprofen редуцира вероятността за заболяването с 35%. В настоящото изследване са анализирани данните от 136 197 участници в NHS (жени) и HPFS (мъже), които са били здрави в периода 1998-2000. Приемът на НСПВС е определен с въпросници. По време на шестгодишния период на проследяване са установени 291 случая на болестта на Parkinson. Лечението с ibuprofen е било асоциирано със значимо по-нисък риск за заболяването, в сравнение с неизползването на медикамента, като връзката е била дозозависима. Авторите са провели допълнителен мета-анализ на пет проспективни изследвания, като резултатите са били сходни – около 30% по-нисък риск за заболяването при използването на ibuprofen. (КД) Изпoлзван източник: 1. American Academy of Neurology (AAN) 62nd Annual Meeting: Abstract 1347 www.aan.com