Статините намаляват риска за холелитиаза и холецистектомия01/05/2010
Дългосрочното лечение със статини намалява риска за холелитиаза, налагаща холецистектомия, показа анализ на Bodmer и сътр., публикуван в списание Journal of the American Medical Association (1). Холелитиазата е една от водещите причини за летален изход в развитите страни, със сериозни здравни и финансови последици. Статините потискат чернодробния синтез на холестерол (инхибитори на ензима HMG-коензим А редуктаза) и водят до понижаване на концентрацията на холестерола в жлъчния сок, което намалява опасността за образуване на холестеролови камъни в жлъчния мехур. Целта на настоящия анализ е да оцени връзката между употребата на статини, фибрати и други липидопонижаващи медикаменти и риска за холелитиаза, която да е последвана от холецистектомия. Авторите са използвали базата данни на общопрактикуващите лекари във Великобритания. Анализът включва данните от 27 035 болни с холецистектомия и на 106 531 контроли, като 2396 пациенти и 8868 здрави контроли са използвали статини (данните са от 1994 до 2008 година). Болните са били с холелитиаза или усложнения на това заболяване (обструкция на жлъчен тракт, холецистит, холангит), последвана от холецистектомия в рамките на две години от изявата на заболяването, или само холецистектомия. По-голямата част от пациентите са били жени (76%) със средна възраст 53.4 години, като с нарастване на индекса на телесната маса (ИТМ) се увеличава и риска за образуване на жлъчни камъни. Данните от анализа показват, че както краткосрочната терапия, както и дългогодишното лечение със статини води до редукция на холелитиазата, респективно и на холецистектомията. Тази връзка не зависи от пола, възрастта, рисковите фактори за холелитиаза, ИТМ, употребата на естрогени и вида на статина. По-високата доза на статините е редуцирала в по-голяма степен риска за горепосочените заболявания и усложнения. (ОИ) Използван източник: 1. Bodmer М., Brauchli Y., Krаhenbуhl S. et al. Statin use and risk of gallstone disease followed by cholecystectomy. JAMA. 2009; 302(18):2001-2007 www.jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/302/18/2001