Сълзите могат да предсказват риска за прогресия към множествена склероза01/05/2010
Изследването на сълзите при пациенти с клинично изолиран синдром (clinically isolated syndrome - CIS) може да предсказва риска за прогресия към множествена склероза (МС), показаха резултатите от проучване на д-р Gauthier Calais и сътр., публикувани в списание Multiple Sclerosis (1). При клинично изолирания синдром, установяването на олигоклонални ивици в ликвора е важен показател, особено когато критериите при магнитно резонансно изследване (МРИ) на ЦНС, не са изпълнени. Новата техника, използваща метода на изоелектричното фокусиране за откриване на олигоклонални ивици в слъзната течност, може да замени инвазивната лумбална пункция при над 30% от болните. Авторите предлагат изследването да се прилага като първа стъпка в диагностицирането на МС, като в случаите когато лакрималният анализ е неинформативен, да се премине към изследване на ликвора. Екипът е проследил 69 пациенти, при които е събрана слъзна течност с помощта на лентата на Schirmer. При 42% от участниците са идентифицирани олигоклонални ивици при изоелектричното фокусиране на лакрималната течност. При всички болни е проведена и лумбална пункция, като ликворният анализ е доказал олигоклонални ленти при 64%. Изследователите напомнят, че олигоклоналните ивици (oligoclonal bands) се откриват при 95% от засегнатите от МС и само при 60% от тези с клинично изолиран синдром. Те добавят, че ще проследят участниците в следващите няколко години, за да определят прогностичната стойност на метода. Според д-р Calais едно от възможните обяснения за идентифицирането на IgG антитела в слъзната течност е разположението на лимфните фоликули на слъзните жлези в непосредствена близост до тези на ЦНС, което улеснява миграцията на IgG антителата през кръвно-лакрималната бариера. (KД) Допълнителна информация за МС може да намерите в Медицинска база Dанни на http://mbd.protos.bg Използван източник: 1. Calais G., Forzy G., Crinquette C. et al. Tear analysis in clinically isolated syndrome as new multiple sclerosis criterion. Mult Scler 2010; 16: 87-92 http://msj.sagepub.com